Kritische Denkers Gevraagd!

In deze training leer je op welke manier je van je leerlingen kritische denkers maakt, die niet vallen voor drogredeneringen of onlogische argumenten.

Prijs

€ 125,-

Kritisch Denken

In deze training leer je op welke manier je van je leerlingen kritische denkers maakt, die niet vallen voor drogredeneringen of onlogische argumenten. In een tijd van 'fake nieuws' en 'iedereen is een expert' is het belangrijk om in te kunnen schatten welke informatie betrouwbaar is.

Dat maakt het actief ontwikkelen van goede analytische en kritische denkvaardigheden misschien wel een van de meest waardevolle lessen die je de kinderen kunt geven. 

“Do not indoctrinate your children. Teach them how to think for themselves, how to evaluate evidence, and how to disagree with you.”

- Richard Dawkins

Wat levert deze training jou op?

Na de training ben je in staat om:

* leeractiviteiten vorm te geven die doelgericht het kritisch denkvermogen van de kinderen aanspreken en ontwikkelen.


* de voortgang van de kinderen op het gebied van kritisch denkvermogen te evalueren en zichtbaar te maken.


* met de kinderen op zoek te gaan naar logische denkfouten en drogredeneringen in actuele media.


* de kinderen de noodzaak van een goed ontwikkeld kritisch denkvermogen uit te leggen.
 

Wat kun je met deze training?

En kun je de volgende dag al aan de slag met:

* het materiaal over kritische denkvragen behandeld in de training.

* kritische denkactiviteiten en Socratische gespreksvoering.

* vragen en opdrachten bij de kritische en analytische denksleutels bedenken.

Lesmateriaal bij de training

In de e-Course zijn de volgende lesmaterialen (ter waarde van ruim 100 euro) gratis opgenomen :


* Kritisch Denken CheatSheet
 

* Denksleutels Groep 1-4

 

* Denksleutels Groep 5-8

* Voorbeeldprojecten van de projectenballades Groep 1-8

Programma

e-Course

Programma e-Meeting

00:00  - Inleiding

00:20  - Opdracht 'Kritisch Denken CheatSheet'

01:00  - Opdracht 'Kritisch Denken Activiteiten'

01:30  - Opdracht 'Uw Drogreden Is...'

01:50  - Reflecteren

02:00  - Afsluiting

In de digitale cursus leer je in je eigen tempo over:

* Wat is kritisch denken?        

* Kritische en analytische denksleutels.

* Kritische denkvragen stellen tijdens de les.

* Socratische gespreksvoering.

* Argumenteren en Debatteren 

* Drogredeneringen en logische denkfouten 

e-Meeting

Algemene gegevens e-Meeting

Deze meeting wordt online via ZOOM gegeven en duurt 2 uur. 

 

Voor een optimale deelname aan de Zoom-meeting is zowel een camera en microfoon noodzakelijk

 

Je dient de e-Course te hebben doorlopen voordat je deelneemt aan de online meeting. 

 

De focus ligt vooral op interactie en met elkaar werken aan opdrachten.  Zo zal de theorie van de e-Course tot leven komen en je inspireren voor je (les)praktijk.

Wat deelnemers zeggen...

Minka houdt goed het tempo er in en haar enthousiasme werkt enorm inspirerend. Ik ben aan het denken gezet en zal de digitale cursus nog vaak naslaan om ook echt in de klas aan de slag te gaan!

- MYRNA TEN BROEKE

Eindelijk trainingen die in de praktijk brengen wat ze onderwijzen! Geen saai Webinar zoals je nu veel tegenkomt. Ook veel materiaal direct beschikbaar. Zeker een aanrader!

- JANNE VRIEZEKOOP

Voor het eerst dat ik na een training echt dingen anders ben gaan doen in mijn klas. Ik dacht dat ik veel uitdaging bood. Nu weet ik dat er nog veel te ontwikkelen valt voor mij.

- WIM NOOT

Neem contact op:

Begaafd

 Onderwijs

© 2020 door Begaafd Onderwijs.