Creatief Problemen Oplossen

In deze training leer je op welke manier je met je kinderen aan hedendaagse, relevante problemen kan werken. 

Prijs

€ 125,-

Creatief Problemen Oplossen

In deze training leer je op welke manier je met je kinderen aan hedendaagse, relevante problemen kan werken.  Je maakt kennis met de OplossingExperteaser: een proces waarbij je vaardigheden ontwikkelt die je nodig hebt om een oplossingsexpert te worden.

 

Je verwoordt het probleem duidelijk, je verdiept je in het onderwerp, je past creatieve denkstrategieën toe, ontwerpt een oplossing, voert deze uit en je reflecteert op je proces én de oplossing.

LET OP! Hoewel deze training in principe op zichzelf staat en dus als losse training gevolgd kan worden, zal het rendement vele malen hoger liggen als je alle vier andere trainingen in het aanbod eerst gevolgd hebt voor deelname aan deze training. 

“If I had an hour to solve a problem I'd spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solutions.”

 

- Albert Einstein

Wat levert deze training jou op?

Na de training ben je in staat om:

* projecten te ontwikkelen rondom relevante en actuele problemen.

* van je leerlingen echte 'oplossings-experts' te maken.

* de leerlingen per stap in het proces adequate begeleiding te bieden.

* de voortgang van de kinderen op het gebied van het problemen oplossen te evalueren en zichtbaar te maken.

* de kinderen de noodzaak van een goed ontwikkeld probleemoplossend denkvermogen uit te leggen.

Wat kun je met deze training?

En kun je de volgende dag al aan de slag met:

* alle 'Oplossing Experteaser' materialen.

* een van de aangeboden voorbeeldprojecten.

* het ontwikkelen van je eigen project voor in de klas, bouw of gehele school.

Lesmateriaal bij de training

In de e-Course zijn de volgende lesmaterialen (ter waarde van ruim 100 euro) gratis opgenomen :


* Creative Problem Solving Werkboek

 

* DenkTank
 

* Denksleutels Groep 1-4

 

* Denksleutels Groep 5-8

 

Programma

e-Course

Programma e-Meeting

00:00  - Inleiding

00:20  - Opdracht 'De Oplossing Experteaser'

01:00  - Opdracht 'Project Template'

01:30  - Opdracht 'Rol van de Begeleider'

01:50  - Reflecteren

02:00  - Afsluiting

In de online cursus leer je in je eigen tempo over:

* De zes stappen in de Oplossing Experteaser.     

* Begeleiding en materialen per stap.

* Het ontwerpen en voorbereiden van een groepsproject.

* Evaluatie en Reflectie, zowel per stap als achteraf.

* Geschikte onderwerpen en problemen.

e-Meeting

Algemene gegevens e-Meeting

Deze meeting wordt online via ZOOM gegeven en duurt 2 uur. 

 

Voor een optimale deelname aan de Zoom-meeting is zowel een camera en microfoon noodzakelijk

 

Je dient de e-Course te hebben doorlopen voordat je deelneemt aan de online meeting. 

 

De focus ligt vooral op interactie en met elkaar werken aan opdrachten.  Zo zal de theorie van de e-Course tot leven komen en je inspireren voor je (les)praktijk.

Wat deelnemers zeggen...

Minka houdt goed het tempo er in en haar enthousiasme werkt enorm inspirerend. Ik ben aan het denken gezet en zal de digitale cursus nog vaak naslaan om ook echt in de klas aan de slag te gaan!

- MYRNA TEN BROEKE

Eindelijk trainingen die in de praktijk brengen wat ze onderwijzen! Geen saai Webinar zoals je nu veel tegenkomt. Ook veel materiaal direct beschikbaar. Zeker een aanrader!

- JANNE VRIEZEKOOP

Voor het eerst dat ik na een training echt dingen anders ben gaan doen in mijn klas. Ik dacht dat ik veel uitdaging bood. Nu weet ik dat er nog veel te ontwikkelen valt voor mij.

- WIM NOOT

Neem contact op:

Begaafd

 Onderwijs

© 2020 door Begaafd Onderwijs.